Lees meer

Hoofdstuk 1, verder lezen
Pagina Auteur(s) Titel Bron
Boekaerts, M. & P.R. Simons (1995) Leren en instructieve, Psychologie van de leerling en het leerproces Assen, Koninklijke van Gorcum
6, 115 Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen (2008) Over de drempels met taal en rekenen. Hoofdrapport van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenenen. Enschede: SLO
7 SLO (december 2012) Checklist 'Verantwoord kiezen voor fundamenteel rekenniveau 1F' Enschede: SLO
107, 110, 115 SLO (2011) Concretisering Referentieniveaus Rekenen 1F / 1S Enschede: SLO
115 Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (2009). Rekenonderwijs op de basisschool. Analyse en sleutels tot verbetering. Amsterdam, Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
115 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2006) Kerndoelen primair onderwijs. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
115 School aan Zet Kwaliteitskaart Implementatie van de Referentieniveaus Den Haag: School aan Zet
115 SLO / [TULE Kerndoelen Rekenen Wiskunde Enschede: SLO
115 Freudenthal Instituut Tussendoelen en Leerlijnen Bovenbouw (TAL) Utrecht: Freudenthal Instituut
115 Zanten, M. van, F. Barth, J. Faarts, A. van Gool, R. Keijzer (2009) Kennisbasis Rekenen-Wiskunde voor de lerarenopleiding basisonderwijs Den Haag: HBO-raad
115 Zanten, M. van (2011) Meesterschap is vakmanschap. Hoe leerkrachten de Kennisbasis rekenen-wiskunde in kunnen zetten in hun onderwijs Volgens Bartjens, jaargang 30, nr. 3