Lees meer

Hoofdstuk 3, verder lezen
Pagina Auteur(s) Titel Bron
55 Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen (2008) Over de drempels met taal en rekenen. Hoofdrapport van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenenen. Enschede: SLO
55 SLO (2011) Concretisering Referentieniveaus Rekenen 1F / 1S Enschede: SLO
116 Oers, B. van (1987) Activiteit en begrip: Proeve van een handelingspsychologische didactiek Amsterdam VU Uitgeverij
116 Groenestijn, M. van (2002) A gateway to numeracy. A study of numeracy in Adult Basic Education CD-Beta Press, Centrum voor Didactiek van Wiskunde, Universiteit Utrecht