Primair onderwijs

Protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD) Basisonderwijs - Speciaal Basisonderwijs - Speciaal Onderwijs

Het landelijk protocol voor leerlingen van 4 tot en met 12 jaar met Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (Protocol ERWD) is bedoeld voor het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs.

Het protocol is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken-Wiskunde Onderwijs (NVORWO). NVORWO heeft in 2008 van het ministerie van OCW een subsidie gehad om dit protocol te ontwikkelen.

Het doel van het vak rekenen-wiskunde in het basisonderwijs is dat iedere leerling zich later goed en zelfstandig kan redden in dagelijkse situaties met het rekenen dat hij heeft geleerd (functionele gecijferdheid). 
 Het protocol geeft aanwijzingen om dit doel via een aantal stappen te bereiken, ook wanneer de rekenwiskundige ontwikkeling van een leerling op de basisschool niet optimaal verloopt.

Het protocol is geschreven voor iedereen die zich direct of indirect met het rekenwiskunde-onderwijs bezig houdt binnen de scholen en daaromheen. Het bevat ook nuttige informatie voor ouders.

Het protocol is bedoeld voor

Belangrijk is dat er een doorgaande leerlijn rekenen richting voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs is. Van dit protocol ERWD is er daarom ook een versie verschenen voor het VO en voor het MBO.

Dowload de samenvatting van het Protocol voor het basisonderwijs (BAO SBO SO)

Download het Protocol BAO SBO SO