Toegang aanvragen

Voorwaarden aanvragen wachtwoord
Deze website is beveiligd met een wachtwoord en is toegankelijk voor iedereen die

  1. De cursus "Diagnostiek met het Protocol ERWD" van NVORWO succesvol heeft afgesloten en die op de lijst van certificaathouders staat.
  2. De verklaring heeft ingevuld en geretourneerd met betrekking tot het copyright van de filmbeelden op de website. Deze verklaring moet in ons bezit zijn voordat u een wachtwoord aan kunt vragen.

Als u voldoet aan beide voorwaarden dan kunt u een wachtwoord aanvragen.
Na uw aanvraag controleren wij of er aan de voorwaarden is voldaan en sturen wij u na enige dagen per e-mail een wachtwoord toe.

Wij vragen uw begrip voor deze uitgebreide aanvraagprocedure.
De ouders die toestemming hebben verleend om hun kinderen in de video's mee te laten doen, hebben dit gedaan in het vertrouwen dat de filmfragmenten met hun kinderen niet onbeschermd het web op zullen gaan. NVORWO wil er alles aan doen om dit te bewerkstelligen.

Bekijk en / of download de verklaring

Uw vragen beantwoorden wij graag. Stuur een mail naar webredactie@nvorwo.nl