Home

Dit is de website Ernstige Reken- en Wiskundeproblemen en Dyscalculie van de NVORWO.

Het grootste deel van deze website is vrij beschikbaar voor iedereen. U vindt hier bijvoorbeeld de officiële protocollen voor PO VO en MBO die geschreven zijn in opdracht van het ministerie. U vindt gegevens over cursussen en certificering. U vindt materiaal bij het boek ‘Leren rekenen, ook als het moeilijk wordt. Werken met de modellen uit het protocol ERWD’ dat voor het studenten aan de pabo geschreven is.

Achter een inlogcode staat materiaal dat dient ter ondersteuning en verdieping bij de cursus 'Rekendiagnostiek met het Protocol ERWD' van NVORWO. Dit gedeelte is alleen toegankelijk voor mensen die deze cursus met een certificaat hebben afgesloten. Op dit gedeelte van de website staat video-materiaal van kinderen die een reken-onderzoek krijgen. Dit materiaal is privacy-gevoelig. NVORWO heeft aan de ouders van deze kinderen beloofd dat het videomateriaal alleen vanaf deze besloten website mag worden gebruikt. Wij hopen dat u de privacy van deze kinderen respecteert.

Voor al het materiaal op deze website geldt een copyright statement.