Leren rekenen - Boek over dyscalculie en ERWD

Op deze pagina's vindt u het materiaal dat hoort bij het boek over ERWD en dyscalculie "Leren Rekenen, ook als het moeilijk wordt".
Het ontbrekende materiaal wordt in de toekomst aan deze site toegevoegd.
Voor het materiaal dat bij dit boek hoort is inloggen niet nodig.

Leren rekenen... ook als het moeilijk wordt