Dyscalculie en ERWD - Cursus en opleiding

Cursussen Erwd (Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie)

De NVORWO wil stimuleren dat op een eenduidige manier omgegaan wordt met de aanpak rond leerlingen met rekenwiskunde-problemen volgens het protocol ERWD. We denken dat vooral begeleiders en opleiders veel bijeenkomsten gaan leiden en sturing gaan geven aan de invoering van het protocol. De begeleiders via het begeleiden van schoolteams en het geven van nascholing voor met name samenwerkingsverbanden, rekencoördinatoren en interne begeleiders. De opleiders via de opleiding van aanstaande leraren, nascholing en de Master Special Educational Needs, specialisatie rekenen.

Voor al deze doelgroepen heeft NVORWO twee cursussen ontwikkeld: een basiscursus waarin wordt geleerd hoe het vak rekenen gegeven kan worden volgens het protocol, en een vervolgcursus waarin wordt ingegaan op het diagnosticeren van rekenproblemen volgens het protocol.

Meer informatie over de basiscursus 'Diagnosticerend onderwijzen met het protocol ERWD BAO SBO SO'

Meer informatie over de vervolgcursus 'Diagnostiek met het protocol ERWD BAO SBO SO'