Protocol Dyscalculie en ERWD

Wat is het Protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie? (ERWD)

In het Protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD) wordt beschreven wat het onderwijs kan doen aan het signaleren en begeleiden van leerlingen met ernstige reken-wiskundeproblemen en hoe er uiteindelijk geconstateerd kan worden of er sprake is van dyscalculie.

Inhoud van het protocol ERWD:

Doel van het Protocol ERWD

De drie tot verschenen Protocollen